Ubytovanie

Horáreň Brezová


show google maps on website

Darina Profantová

Čierny Váh 1220

Východná 032 32

Tel.: +421 908 973 992

Email: milprof@centrum.sk

IČO: 41323734

zapísaný v živnostenskom registri, vedenom na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš pod číslom: 540-10844.